کارگاه های برگزار شده


1-برگزاری سمینار یک روزه بهداشت دست در تاریخ 24 فروردین 97
 
2-برگزاری کارگاه فلوسایتومتری و کاربردهای آن در تاریخ های 11 و 12 آذرماه 1396
 
 3- برگزاری کارگاه 2 روزه روش های تعیین حساسیت به آنتی بیوتیک ها و مکانیسم های مقاومت در تاریخ های چهارشنبه 17 و پنج شنبه 18 دی ماه سال 97

4- برگزاری کارگاه SPSS  به مدت 32 ساعت در تاریخ 22،16،15 و 23 شهریور مال سال 95

5- برگزاری کارگاه دو روزه Research Writing and Publication  ( مقاله نویسی ) در تاریخ های 31 اردیبهشت ماه و 1 خرداد ماه سال 93