کارگاه های برگزار شده

1- برگزاری کارگاه فلوسایتومتری و کاربردهای آن در تاریخ های 11 و 12 آذرماه 1396
2-
3-
4-

2- برگزاری کارگاه 2 روزه روش های تعیین حساسیت به آنتی بیوتیک ها و مکانیسم های مقاومت در تاریخ های چهارشنبه 17 و پنج شنبه 18 دی ماه سال جاری در مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی برگزار گردید.

3- برگزاری کارگاه SPSS  به مدت 32 ساعت در تاریخ 22،16،15 و 23 شهریور مال سال جاری در مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی برگزار گردید.

4- کارگاه دو روزه Research Writing and Publication  ( مقاله نویسی ) در تاریخ های 31 اردیبهشت ماه و 1 خرداد ماه سال جاری برگزار گردید