محققان

مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، جهت همکاری با محققان گرامی داخل و خارج از کشور آمادگی دارد.

این مرکز ضمن ارائه مشاوره ی پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف مرتبط با بیماریهای عفونی از جمله انگل شناسی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی و باکتری شناسی بالینی، طبق مقررات جاری امکانات لازم را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

در این مرکز دستگاه های PCR, Real Time PCR, Flowcytometry, FPLC , Bactec ، میکروسکوپ فلورسنت ، اینکوباتورهای مختلف و سانتریفیوژهای یخچالدار، Sequencer  ، کشت بی هوازی ، سایتو سانتریفیوژ، سیستم های الیزا ، لیوفیلیزر و سایر امکانات برای انجام تحقیقات وجود دارد که در اختیار محققین و دانشجویان قرار داده می شوند.

برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه های مختلف یاد شده به صورت جداگانه و یا به درخواست محققین دانشگاه علوم پزشکی از جمله خدمات عمومی این مرکز می باشد. تصویب پروژه های مشترک بین مراکز نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد که همواره مورد استفبال قرار می گیرد.

- اعضای هیات علمی
- فعالیتهای مرکز
- اولویت های پژوهشی
- مقالات
- مقالات پر استناد
- پایان نامه ها
- طرح های پژوهشی
- اختراعات
- چاپ کتاب
- تجهیزات
- کتابخانه
- آزمایشگاه ها
- کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
- دکترای تخصصی پژوهشی
 


 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017