بیماران

مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، آزمایشات متنوعی را در زمینه بیماریهای عفونی انجام می دهد. نظارت دقیق اساتید هیات علمی مرکز، وجود پرسنل مجرب و استفاده از وسایل و مواد آزمایشگاه با کیفیت بالا سبب شده اند تا آزمایشها با دقت و صحت بالا در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شوند.

مشاهده فهرست " آزمایشهای تخصصی مرکز" امکان پذیر می باشد.

- کلینیک تخصصی تشخیصی
- فهرست آزمایشها 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017