آزمایشگاه قارج شناسی

آزمایشگاه قارچ شناسی از مهر ماه سال 1383 در مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد البرزی آغاز به فعالیت کرد. با توجه به پیشرفت علم پزشکی در درمان بیماریها و افزایش روز افزون بیماران با نقص سیستم ایمنی، بروز بیماریهای قارچی مهاجم از معضلات روز افزون می باشد. هدف از فعالیت های این آزمایشگاه پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی در زمینه بیماری های مرتبط با عفونتهای قارچی در ایران و منطقه، آموزش نیروهای کارآمد در این زمینه و ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی قارچ شناسی با روشهای استاندارد و پیشرفته ملکولی، تعیین گونه قارچها ،حساسیت آنها به داروهای رایج ضد قارچی برای پاسخگویی به نیازهای روزانه بیماران بستری و سرپایی می باشد. همچنین اجرای پروژه های تحقیقاتی در کنار متخصصان بالینی، آموزش دانشجویان، انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی، برگزاری جلسات ژورنال کلاب و برگزاری کارگاههای آموزشی از دیگر فعالیتهای این آزمایشگاه می باشد. این مرکز مجهز به دستگاه های تشخیص ملکولی مانند Real Time PCR  و Sequencing میباشد.

فعالیت های آزمایشگاهی شامل :

1-      اسمیر مستقیم با هیدروکسید پتاسیم

2-      اسمیر Indian Ink

3-      تست  گالاکتومنان و منان

4-      تعیین گونه مخمرها به روش RFLP

5-      کشت قارچ روی محیط های تخصصی

6-      حساسیت دارویی به 9 داروی ضد قارچی به روش E-Test

7-      تعیین حساسیت دارویی به 7 داروی ضد قارچی به روش میکرودایلوشن

8-      تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمنس از طریق آگلوتیناسیون لاتکس

9-      تشخیص ملکولی آسپرژیلوس ، کاندیدا آلبیکنس ،  پنموسیستیس جیرووسی ، موکور ، کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش Real Time PCR و Nested PCR

فعالیتهای آموزشی و مشاوره ای شامل :

1-      برگزاری کارگاههای آموزشی

2-      آموزش دستیاران فوق تخصصی رشته بیماری های عفونی کودکان

3-      طراحی و انجام پایان نامه ای دانشجویی در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد ، دکترا، فوق تخصصی عفونی و دانشجویان دکترای عمومی

4-      ارائه گزارش از مقاومت داروهای ضد قارچی

5-      تربیت دانشجوی دکترای پژوهشی( PhD by research )

زمینه های پژوهشی شامل :

1-        پژوهش در زمینه بیماری های قارچی در بیماران با نقص سیستم ایمنی ( بیماران پیوند کبد، کلیه ، مغز استخوان- بیماران سرطانی)

2-      بررسی Real Time PCR در تشخیص عفونت های قارچی

3-      بررسی ELISA در تشخیص عفونتهای قارچی

4-      بررسی الگوی مقاومت قارچهای مخمری و رشته ای در ایران

5-      بررسی میزان شیوع پنموسیستیس جیرووسی در جمعیت های مختلف توسط Real Time PCR

6-      بررسی عفونتهای قارچی بیمارستانی

7-      تعیین توالی اسید نوکلئیک پنموسیستیس جیرووسی جدا شده از بیماران

8-      تعیین توالی اسید نوکلئیک موکورجدا شده از بیماران

9-      بررسی میزان شیوع رینوسینوزیت قارچی در بیماران با سینوزیت مزمن


   

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017