کتابخانه و سالن کنفرانس

سالن کنفرانس مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی 30 نفر گنجایش دارد. این سالن مجهز به صفحه نمایش  LCD عمومی و اختصاصی برای هر نفر، همچنین امکانات صوتی و نمایش Power point و نمایش مطالب با over head و دسترسی به اینترنت و امکان گرفتن پرینت می باشد.

کتابخانه مرکز در سالن کنفرانس استقرار دارد و دارای 2000 جلد کتاب که در  615 عنوان  در زمینه های باکتری شناسی، ویروس شناسی،انگل شناسی، قارچ شناسی و  بیماریهای عفونی می باشد و از غنی ترین کتابخانه ها در زمینه بیماریهای عفونی در کشوراست. اساتید، محققین و دانشجویان محترم می توانند از کتابهای موجود در این مرکز استفاده نمایند.


 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017