آزمایشگاه ایمنی شناسی

در آزمایشگاه ایمونولوژی فعالیتهای سه گانه طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی، تربیت نیروهای متخصص و ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی جهت بیماران زیر نظر اعضای هیات علمی مرکز انجام می شود .

 هدف این فعالیتها پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی در زمینه ایمنی شناسی بیماریهای عفونی ، آموزش نیروهای کارآمد در این زمینه و ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی ایمنی شناسی بالینی برای پاسخگویی به نیازهای بیماران بستری و سرپایی می باشد. پژوهش در زمینه استعدا د ژنتیکی ابتلا به عفونتها خصوصا عفونتهای بروسلا و کالا آزار و هلیکوباکتر پیلوری از زمینه های تحقیقاتی این آزمایشگاه می باشد. بکارگیری آزمایشهای سرولوژی در تشخیص عفونتها زمینه دیگر فعالیت این آزمایشگاه می باشد. تعیین تیتر تشخیصی آنتی بادی بر علیه بروسلا در جمعیت نرمال و پر خطر شیراز و همچنین تیتر تشخیصی آنتی بادی ASO بر علیه استریتوکوک گروه " آ " از پژوهشهای کاربردی این مرکز می باشند.

دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نیز کارشناس با تجربه در این مرکز زیر نظرعضو هیات عملی  مرکز فعالیت می نمایند.

الف فعالیتهای پژوهشی

-         پژوهش در زمینه واکسیناسیون لیشمانیا

-         بررسی استعداد ژنتیک ( پلی مرفیسم ) در ابتلا به بیماری های کالا آزار ، بروسلا و هلیکوباکتر پیلوری

-         بررسی تغییرات سایتوکاینها در بیماری کالا آزار و هلیکوباکتر پیلوری

-         بررسی فاکتورهای ایمونولوژیک ( پروکلسیتونین و sTREM ) در بیماریهای باکتریایی و انگلی

-         تعیین تیتر تشخیصی سرولوژی در بیماری بروسلا و عفونت استریتوکوک گروه " آ "

ب- فعالیتهای آموزشی و مشاوره ای

-         برگزاری کارگاههای آموزشی

-         آموزش دستیاران فوق تخصصی رشته بیماری های عفونی کودکان

-         طراحی و انجام پایان نامه ای دانشجویی در مقاطع مختلف

-         تدوین راهنمای های بالینی و تشخیصی

ج ارایه خدمات آزمایشگاهی

-         تعیین ایمونوفنوتیپ گلبولهای سفید خون محیطی

-         تست DHR جهت تشخیص بیماری CGD

-         آزمایش های سرولوژی بروسلا شامل  Coombs,2ME, Wright و Brucella capt

 لیست آزمایشات


 
 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017