تورهای بازدید از مرکز

مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی سالانه پذیرای محققانی از داخل و خارج دانشگاه می باشد که در قالب گروه ها از مرکز بازدید می نمایند. دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با علوم پزشکی ، اساتید دانشگاهی ، نخبگان، محققانی هستند که در این بازدیدها شرکت دارند. آشنایی با چگونگی تشکیل مرکز، چگونگی همکاری اساتید بالینی و علوم پایه در مرکز، و آشنایی با امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی از موضوعات مورد توجه محققان در این بازدیدها می باشد.

بازدید 25 نفر از فلوشیپ پژوهشی از مرکز در روز پنج شنبه مورخ 11/2/93

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017