ژورنال کلاب

این جلسات روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 8 تا 9 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی برگزار می گردد. در این جلسات اساتید هیات علمی مرکز، دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی، دستیاران فوق تخصصی رشته عفونی کودکان و یا اساتید و محققان مدعو، یک مقاله یا نتایج اخیر پژوهشها در مورد یک موضوع را ارایه می دهند.
علاوه بر این، کارشناسان مرکز، دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی بخش کودکان (دوره آموزشی بخش عفونی کودکان) نیز در این جلسات شرکت می کنند.


1397
1396
1393
1392
1391
1390

 

 

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017