پایان نامه ها

وضعیت طرح

نوع طرح

دانشجو

اساتید همکار

عنوان طرح

بررسی سلولهای Th17, Th22,Th9 و ارتباط بین آنها در کودکان و بزرگسالان مبتلا به ورم معده و زخم معده آلوده به هلیکوباکتر پیلوری و همچنین بررسی سلولهای Th17,Th22,Th9 در موشهای آلوده به هلیکوباکتر پیلوری

 

دکترای تخصصی پژوهشی

خانم عذرا شمس دین

دکتر عبدالوهاب البرزی

دکتر منوچهر رسولی

دکتر عباس قادری

 

خاتمه یافته

مقایسه خارج دهانی اثر ضد میکروبی محلول سدیم هیپوکلریت و اسانس گیاه آویشن شیرازی در کانال ریشه های آلوده به قارچ کاندیدا آلبیکنز

دکترای دندانپزشکی

آقای دادللهی

 

استاد مشاور

خانم دکتر بدیعی

خاتمه یافته

بررسی حساسیت گونه های کاندیدای کلونیزه دهان گیرندگان پیوند کبد و کلیه بیمارستان نمازی شیراز نسبت به دهانشویه های رایج 1393

دکترای دندانپزشکی

خانم حدادی

استاد مشاور

خانم دکتر بدیعی

خاتمه یافته

تعیین سطح و پی گیری غلظت پلاسمایی وریکونازول به روش Bioassay و بررسی ارتباط آنزیم کبدی CYP2C19 و غلظت پلاسمایی دارو از طریق شناسایی ژنوتیپهای مختلف آنزیم به روش Real Time PCR در بیماران با ضعف سیستم ایمنی

دکترای تخصصی پژوهشی

خانم هاشمی زاده

دکتر پریسا بدیعی

درحال اجرا

بررسی فعالیت in vitro کلیستین در ترکیب درمانی با آنتی بیوتیک های مختلف، در برابرAcinetobacter baumannii جدا شده از بیماران دچار عفونت با این میکروارگانیسم در بیمارستان نمازی

دکترای داروسازی

خانم دکتر مسیبی

دکتر بهمن پورعباس

خاتمه یافته

طراحی و ساخت وکتور بیانی نوترکیب حاوی ژن های NS3/NS4A ویروس هپاتیت C تحت تیپ 3a و ارزیابی بیان پروتئینی آن در سلول های یوکاریوتی پستانداران و خاصت ایمنی زایی آن در موش

دکترای تخصصی پژوهشی

دکتر محمد امین بهزادی

دکتر عبدالوهاب البرزی

دکتر مازیار ضیائیان

خاتمه یافته

1391

مقایسه رژیم quinolone base با رژیم 3 دارویی معمول در درمان بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری و بررسی الگوی مقاومت اولیه انتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان نمازی

دکترای داروسازی

مهرداد صدیق

دکتر شهره فرشاد

خاتمه یافته

بررسی مولکولی مقاومت دارویی گونه های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به ناراحتی دستگاه گوارش نسبت به دو داروی گلاریترومایسین و مترونیدازول به روش PCR

دکترای داروسازی

فروغ شریف زاده

دکتر شهره فرشاد

خاتمه یافته

بررسی میکروبیولوژی و قارچ شناسی کشت  سینوس ماگزیلا در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن با استفاده از عمل FESS

دوره دستیاری

دکتر سبز

استاد راهنمای دوم خانم دکتر بدیعی

خاتمه یافته

Seroprevalence of the cytomegalovirus antibody among children in various group in Shiraz

پایان نامه دوره ی دکترای عمومی

 

دکتر پولادفر

دکتر ضیائیان

خاتمه یافته

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017