دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی

 نام و نام خانوادگیعنوان پایان نامهاستاد راهنمااستاد مشاوروضعیت
behzadi.jpgمحمد امین بهزادیطراحی و ساخت وکتور بیانی نوترکیب حاوی ژن های  NS3/NS4A ویروس هپاتیت C تحت تیپ 3a و ارزیابی بیان پروتئینی آن در سلول های یوکاریوتی پستانداران و خاصیت ایمنی زایی آن در موشدکتر عبدالوهاب البرزی

دکتر مازیار ضیائیان
 
دکتر مهدی دیانت پورفارغ التحصیل
shamsdin.jpgعذرا شمس دینبررسی نقش سلول های TH17, Th22, Th9 و مقایسه بین آنها در کودکان و بزرگسالان مبتلا به ورم معده و زخم معده آلوده به هلیکوباکتر پیلوری و مدل های موشی آلوده به هلیکوباکتر پیلوری

دکتر عبدالوهاب البرزی

دکتر منوچهر رسولی

دکتر عباس قادری
 فارغ التحصیل
 hashem_zadeh.jpgزهرا هاشم زادهتعیین سطح و پایش غلظت پلاسمایی وریکونازول به روش Bioassay و بررسی ارتباط آنزیم کبدی CYP2C19 و غلظت پلاسمایی دارو از طریق شناسایی ژنوتیپهای مختلف آنزیم به روش Real Time PCR در بیماران مشکوک به عفونتهای قارچی با ضعف سیستم ایمنی

دکتر پریسا بدیعی
دکتر مازیار ضیائیانفارغ التحصیل
aliabadi.jpgنسرین علی آبادی بررسی مقاومت های دارویی و حساسیت به ترکیبات صناعی و طبیعی برروی ویروس عای خانواده هرپس و مطالعه مکانیسم اثر آنهادکتر مازیار ضیائیان

دکتر غلامرضا پولادفر
 
 دکتر مرضیه جمالی دوستدرحال تحصیل

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017