رئیس مرکز


alborzi.jpgدکتر عبدالوهاب البرزی
فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان
استاد
موسس مرکز
alborziiraj2004@yahoo.com
poladfar.jpgدکتر غلامرضا پولادفر
فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان
دانشیار
رئیس مرکز
pouladfar_ghr@hotmail.com


 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017