رئیس مرکز


alborzi.jpgدکتر عبدالوهاب البرزی
فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان
استاد
موسس مرکز
alborziiraj2004@yahoo.com
poladfar.jpgدکتر غلامرضا پولادفر
فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان
دانشیار
رئیس مرکز
pouladfar_ghr@hotmail.com