اعضای هیئت علمی (به ترتیب الفبا) alborzi.jpgدکتر عبدالوهاب البرزی
فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
استاد
موسس مرکز
alborziiraj2004@yahoo.com
 دکتر علی امانتی
فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
استادیار
عضو هیات علمی ناپیوسته مرکز
ali-amanati-1356@yahoo.com
 badiee.jpgدکتر پریسا بدیعی                                       
دکترای قارچ شناسی
استاد
معاونت آموزشی مرکز
badieep@yahoo.com
 poladfar.jpgدکتر غلامرضا پولادفر                                
فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
دانشیار
ریاست مرکز
pouladfar_ghr@hotmail.com
 dr-pourabbas.jpgدکتر بهمن پورعباس تحویلداری                     
دکترای باکتری شناسی
استادیار
مدیر داخلی مرکز / عضو هیات علمی
bpourabbas@yahoo.com
 jamalidoust.jpgدکتر مرضیه جمالی دوست                   
دکترای ویروس شناسی
استادیار
  عضو هیات علمی
mjamalidoust@yahoo.com
 dr_sanaee.jpgدکتر آناهیتا سنایی                                     
فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
استاد
عضو هیات علمی ناپیوسته مرکز
anahita-sam@yahoo.com
 دکتر مازیار ضیائیان                                
دکترای ویروس شناسی
دانشیار
عضو هیات علمی مرکز
معاونت پژوهشی مرکز
ziyaeyanm@sums.ac.ir
 farshad.jpgدکتر شهره فرشاد                                     
دکترای میکروب شناسی
دانشیار
عضو هیات علمی مرکز
s_farshad@yahoo.com
 dr.fani.jpgدکتر فرشته فانی                                      
دکترای میکروب شناسی
استادیار
عضو هیات علمی مرکز
fereshtehfani@gmail.com
 dr_kadivar.jpgدکتر محمد رحیم کدیور                              
فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
استاد
عضو هیات علمی ناپیوسته مرکز
kadivarm@sums.ac.ir
 
 kalani.jpgدکتر مهدی کلانی
دکترای ایمنی شناسی پزشکی
استادیار
عضو هیات علمی
mkalani2008@gmail.com
 
 dr_moghadami.jpgدکتر محسن مقدمی                                    
فوق تخصص بیماریهای عفونی
دانشیار
عضو هیات علمی ناپیوسته مرکز
moghadami@sums.ac.ir
  
 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017