لینک های مفید


سامانه
توضیحات نشانی
خدمات صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران   http://spfst.ir
موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی
  http://nimad.ac.ir
فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری   http://research.sums.ac.ir/fa/industry-relations-office/institutions.html
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
این سامانه  اطلاعات اعضای هیات علمی شامل مقطع، رشته، مرتبه علمی، مقالات،  استنادات، اچ ایندکس را در اختیار قرار می دهد. در این سامانه می توان به اطلاعاتی همچون پراستنادترین دانشمندان علوم پزشکی، رتبه بندی اعضای هیات علمی دانشگاه ها بر اساس اچ ایندکس و نیز رتبه بندی آنها بر اساس استناد به هر مقاله دسترسی پیدا کرد http://isid.research.ac.ir
سامانه نشریات (مجلات) علمی پژوهشی علوم پزشکی
شامل اطلاعات تمامی مجلات دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات وزارت بهداشت است. آخرین شماره منتشر شده مجلات را  رصد و ثبت کرده و نمايش می‌دهد. امکان تفکيک و بازيابی مجلات بر اساس نمایه، توالی انتشار، زبان انتشار و ساير جزئيات مجله نيز فراهم است http://journals.research.ac.ir
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)
اطلاعات اين سامانه شامل عنوان کتاب،‌ ناشر، پدیدآورنده، سال انتشار، نوع کتاب (تالیف، ترجمه و ..)، قیمت، زبان کتاب، شمارگان، تعداد صفحه، قطع کتاب و … بوده و حتی امکان فروش آنلاین کتاب هم در سامانه فراهم است. اطلاعات این سامانه می تواند از همپوشانی در ترجمه  یا تالیف  کتب  جلوگیری کند http://books.research.ac.ir
سامانه  پایان نامه های علوم پزشکی کشور تمام پایان نامه های ثبت شده علوم پزشکی کشور را در فهرست پایان نامه به ثبت می رساند تا پایان نامه های تکراری ثبت یا اجرا نشود. در حال حاضر نزديک به ۳۰۰ هزار پایان نامه از همه دانشگاه های علوم پزشکی در این سامانه ثبت شده است. http://thesis.research.ac.ir
سامانه اعلام مجلات نامعتبر و جعلی فهرست مجلات نامعتبر ، جعلی و مشکوک را معرفی می کند. لازم است محققان قبل از انتشار مقالات خود در مجلات، از نامعتبر و جعلی نبودن مجله اطمينان حاصل کنند. اگر مجله ای نامعتبر و جعلی شناخته شود سه ماه فاصله زمانی بین شناسایی آن تا ثبت در فهرست سیاه در نظر گرفته شده است تا محققانی که مقالاتی به این مجلات ارسال کرده اند فرصت جبران یا جلوگیری از انتشار داشته باشند http://blacklist.research.ac.ir
سامانه نتایج پژوهشهای سلامت کشور در این سامانه آخرین اخبار مربوط به نتایج پژوهش های سلامت کشور را می توان رصد کرد. این سامانه همچنین شامل فهرستی از اخبار پژوهشی دانشگاه هاست و دانشگاه ها موظف هستند آخرین اخبار پژوهشهای خود را به فهرست این سامانه اضافه کنند. http://news.research.ac.ir
سامانه منبع یاب (جست و جو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی)   این سامانه امکان جست و جوی منابع اطلاعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت را فراهم  و به کاربران کمک می کند که اگر مجله خاصی را جستجو می‌کنند، بدانند که در کدام منبع اطلاعاتی می توانند آن را بازيابی و به آن دسترسی پیدا کنند. http://rsf.research.ac.ir
سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این سامانه می توان به طور آنی وضعیت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را از نظر تعداد مقالات، ميزان خود استنادی، مقالات یک درصد، ۵ درصد، ۱۰ درصد برتر مشاهده کرد http://usid.research.ac.ir
سامانه  مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی این سامانه، مقالات را مشابهت یابی و از نظر وجود سرقت علمی ارزیابی می کند http://ppc.research.ac.ir
سامانه بانک اطلاعات مقالات شامل  اطلاعات مقالات منتشر شده علوم پزشکی داخل و خارج کشور است. تمام مقالاتی که در مجلات علمی پژوهشی کشور منتشر شده اند را در اختیار قرار می دهد.  فاز اول، مربوط به مقالات مجلات منتشر شده در کشور است. فاز دوم نیز مربوط به مقالات ایرانیان  است که در مجلات خارج از کشور منتشر شده اند http://idml.research.ac.ir
سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور همه اقلام اطلاعات پژوهشی علوم پزشکی کشور شامل مقالات، مجلات، کتب، پايان‌نامه‌ها، طرح‌های تحقيقاتی و ...در  اين سامانه گردآوری و قابل جستجو خواهد شد. http://www.inlm.ir
راهنمای تدوین پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  http://postgraduate.sums.ac.ir
نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)   http://www.research.ac.ir
علم سنجي اعضاي هيئت علمي   http://isid.research.ac.ir
معرفي مجلات نامعتبر و جعلي   http://blacklist.research.ac.ir
شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017   https://jcr.incites.thomsonreuters.com
 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017