برنامه راهبردی مرکز

بیانیه رسالت: مركز تحقيقات ميكروب شناسي باليني استاد البرزي، قطب علمي ميكروب شناسي باليني ايران مي باشد كه اعضاء هيات علمي و ساير همكاران آن با توانايي هاي برجسته و متمايز درعرصه پژوهش هاي بنيادي- كاربردي ، آموزش و ارايه خدمات تخصصي آزمايشگاهي منحصر به فرد در زمينه ميكروب شناسي باليني و ساير رشته هاي مرتبط فعاليت دارند. مهمترين ويژگي اين قطب انجام پژوهش و توليد علم با رويكرد پاسخگويي به نيازهاي سلامت مردم، نيازهاي آموزشي-پژوهشی دانشجويان و فارغ التحصيلان و نيازهاي مشاوره اي سياستگزاران در زمينه هاي مرتبط  با بيماريهاي عفوني در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي مي باشد كه با تكيه بر نوآوري اعضاء مركز، بكارگيري  فن آوري به روز و همكاري با ساير پژوهشگران، مراكز و سازمانهاي مرتبط انجام مي شود.

بیانیه دورنما: مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی به عنوان "قطب علمي ميكروب شناسي بالينی ایران" بر اين باور است كه در سال 1395 در عرصه هاي پژوهشي ، آموزشي و ارايه خدمات تشخيصي آزمايشگاهي به روز در زمينه ميكروب شناسي باليني نقش مرجع، راهبر ومشاور را در كشور ايفا خواهد كرد.

توليدات علمي، آينده پژوهي و نوآوري اين مركز درزمينه ميكروب شناسي باليني منجر به تامين جايگاه متمایز منطقه اي ايران در زمينه ميكروب شناسي باليني خواهد شد و با جذب نخبگان و مشاركت ساير مراكز و سازمانهاي مرتبط گام هاي موثري در زمينه بهبود سلامت شهروندان ايراني بر خواهد داشت

 بیانیه ارزشها: در راستاي انجام رسالت مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی به عنوان "قطب علمي ميكروب شناسي بالينی ایران"، اعضاي اين قطب به ارزش هاي زيرپایبند هستند:
- بومي كردن علم
- صداقت در پژوهش
- تلاش براي خلق ثروت
- تعهد به چشم انداز ملي
- مشاركت همه جانبه نخبگان
- رعایت آداب حرفه ای درفعالیتها
- پاسخگویی به مسایل جامعه در رابطه به بیماریهای عفونی
- بازتوليد خود به عنوان نوك پيكان توسعه علم در سطح ملي
- تعالي و تكامل مادي و معنوي انسان بر مبناي الگوي ايراني – اسلامي

راهبردها: راهبردهای 5 گانه مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی برای تحقق رسالت و دورنمای مرکز عبارتند از:
- گسترش آموزش پژوهش- محور در زمینه میکروب شناسی بالینی
- توسعه کمی و کیفی پروژه های تحقیقاتی با هدف تولید دانش و فن آوری در زمینه میکروب شناسی بالینی و درجهت ارتقا سلامت جامعه
- افزایش ارایه خدمات تشخیصی تخصصی در زمینه میکروب شناسی بالینی با تاکید بر فن آوری به روز در پاسخگویی به نیازهای تشخیصی بیماران و افزایش درآمد مرکز
- تقویت ارتباط و همکاریهای مشترک با سایر مراکز، سازمانها و نهادهای مرتبط
- ارتقاء مدیریت با تکیه بر طراحی و اجرای دقیق برنامه های راهبردی و عملیاتی مرکز      

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017