معرفی مرکز

مركز تحقيقات ميكروب شناسی بالينی استاد البرزی با هدف تحقيقات در زمينه ی دانش ميكروب شناسی بالينی و حل مشكلات مرتبط با بيماريهای عفونی در سال 1371 توسط دکتر عبدالوهاب البرزی در دانشگاه علوم پزشكی شيراز پایه گذاری شد و در سال 1374 به پاس زحمات استاد البرزی به نام ایشان نام گذاری شد و به تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید. از سال، 1378 این مرکز به عنوان قطب علمي ميكروب شناسي باليني كشور شناخته شده است و در سال 1380 مرکز تحقیقات برگزیده در جشنواره رازی معرفی شد. با گذشت 19 سال از تاسیس آن، محققين مرکز با تلاش مستمر قريب به 200 مقاله به چاپ رسانده اند که بيش از 140 مورد آن درمجلات معتبر بين المللي می باشد.  نتايج حاصل از پژوهش های اين مركز، توانسته است پاسخگوی تعدادی از مشكلات بالینی مهم در زمينه ی بيماريهای عفوني در كشور باشد و راهكارهای علمي را در اين زمينه پيشنهاد نمايد. به عنوان مثال: انجام طرح چند مركزی " تعيين عامل مننژيت باکتریال در كودكان" نشان داد که باکتری هموفيلوس آنفلوانزا نوع بی بعنوان شايع ترين عامل مننژيت كودكان در ایران است و ارایه نتایج این تحقیق در كميته ي واكسيناسيون كشوري زمینه ساز تصویب اضافه نمودن واکسن بر علیه این باکتری به برنامه واکسیناسیون کشوری شد. در راستای انجام همین طرح  آقای دكتر نلسون نماينده ی سازمان بهداشت جهانی آزمايشگاه های اين مركز را به عنوان بهترين آزمايشگاه ميكروبشناسی منطقه ی شرق مديترانه (EMRO) معرفی نمود.

 اعضاء هيات علمی اين مركز با دارا بودن دكترای تخصصی در زمينه های باكتری شناسی، ميكروب شناسی، ايمني شناسی و قارچ شناسی با همكاری ساير کارکنان مركز با بکارگیری تجهيزات پيشرفته و به روز در آزمايشگاه های ميكروب شناسی، ويروس شناسی و كشت سلولی، قارچ شناسی، ايمنی شناسی بيماريهای عفونی وسل  پاسخگوی نيازهای پژوهشی، آموزشی و تشخيصی مرتبط با بيماريهایی عفوني مي باشند .
در عرصه ی آموزش، اعضای مركز با طراحی و انجام پايان نامه های مقاطع مختلف دانشجويی در زمينه ميكروب شناسی بالينی، برقراری دوره های آموزشی برای دستياران فوق تخصصی بيماريهای عفونی كودكان، برگزاری كارگاههای آموزشی و سمينارهای علمی و تهيه دستورالعمل های درمانی فعاليت مستمر دارند . از سال 1389 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشكی، پذيرش دانشجوی دكترای تخصصی پژوهشی (PhD by research) را در اين مركز تصويب نمود و  از سال 1390 اين دوره با پذیرش چهار دانشجو برگزار شد .
 با توجه به رسالت مرکز برای ارتقای سطح سلامت مردم در زمینه ی بیماریهای عفونی و به منظور کاربردی نمودن نتایج حاصل از پژوهش، این مرکز در عرصه ی ارائه ی خدمات تشخیصی در سال 1385 اقدام به راه اندازی "مركز تشخيصی تخصصی ميكروب شناسی بالينی" كرد. این مرکز تشخیصی آزمايشهای جديد و مورد نياز در زمينه های ويروس شناسي، باكتری شناسی و سل، قارچ شناسی، انگل شناسی و ايمنی بيماريهای عفونی را جهت بيماران بستري و سرپايی ارائه مي دهد .
مركز تحقيقات ميكروب شناسی بالينی استاد البرزی به عنوان قطب علمي ميكروب شناسي بالينی كشور، بر آن است كه با اتكا به خداوند سبحان و با تكيه بر توان بالای اعضاي مركز و بكارگيري دانش و فن آوري روز و همكاری با ساير مراكز و سازمانهای مرتبط بيش از پيش در جهت اعتلای سلامت مردم ايران عزيز درزمينه ي بيماريهای عفوني فعاليت نمايد .
 

 

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


پایگاه نتایج سلامت پژوهش های کشور

نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017